Доброго часу доби!
Свято на порозі
Наш новий проект
Реклама
На правах реклами
Допомога юриста

Статтi

Головна » Статті » Статтi » Методична скринька

Презентація на тему: «Формування природознавчої компетентності молодшого школяра» (з досвіду роботи)
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛАНОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

вчителя початкових класів
К НВК « Краснолуцька ЗОШ І ст.- дитячий садок »

Сидорук Людмили Василівни

за проблемою:
« Ігрові технології, як засіб
для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів.»


Ланівці 2011р

Одна стара думка проголошує, що коли проаналізувати будь-яку
діяльність... вона здається не більше, ніж грою...
Й. Гейзінг
Сьогодні пропонується широкий спектр стратегій, методик , педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.
Навіть опанувавши запропоновану інформацію, вибудувати цілісну педаго-
гічну систему – справа дуже складна. Саме тому актуальним для себе вважаю розв'язати проблему: як виробити особистий педагогічний стиль, почерк; утілення яких значущих ідей і цінностей сприятимуть розвитку дитини як неповторної індивідуальності.
Така дісталась вже нам робота
Є в ній і радість, та є й турбота,
Є вічний пошук, безсонні ночі,
Та гріють душу дитячі очі.

Н.П. Уткіна
Життя – це постійний екзамен. Кожна життєва ситуація – це тестування розуму, швидкості реакції, духовних сил, якостей характеру тощо. Як же підготувати дитину до таких випробувань? Чи вміють наші діти спілкуватись,відстоювати власне «я», гідно перемагати та програвати? Шукаючи відповіді на ці запитання, я, як учитель, для себе сформулювала такі положення:
1. Дитина – вище творіння природи.
2. Поважати і стверджувати особистість в дитині.
3. Навчити дитину гармонійного існування – це означає назавжди повірити в дитину
4. Учень займає позицію суб'єкта навчальної діяльності – активний, ініціативний, самостійний, здатний цінувати себе і поважати інших.
5. Учитель має зберігати емоційне благополуччя й оптимізм кожної дитини; розвивати позитивне ставлення до навчання, уміння вчитися.
6. Важливим є не тільки результат, але й процес його досягнення.
7. Рівність і довіра до пізнавальних можливостей усіх дітей, віра в їхні творчі можливості.
8. Керівництво освітнім процесом, спрямоване на отримання відчуття радості від процесу співробітництва й постійного самовдосконалення.
9. Триєдиність навчання.
10. Методи оцінювання знань учнів різноманітні й допускають можливість обирання їх самою дитиною.
11. Батьки є партнерами школи.
Працюючи з учнями початкових класів та маючи досвід багаторічної праці, я звернула увагу на те, що з року в рік інтерес до навчання, бажання вчитись – знижується, проте вражає і стан соціального, морального, інтелектуального розвитку молодших школярів.
На мою думку і думку багатьох педагогів , одним із найперспективніших шляхів виховання активних школярів, озброєння їх необхідними знаннями, вміннями та навичками є впровадження та раціональне використання ігро- вих технологій. Саме тому я обрала проблему, над якою я працюю: « Ігрові технології, як засіб для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів». Адже за своєю природою гра –це найвластивіша форма життєдіяльності дітей. Її називають і джерелом радості, і королевою дитинства. Я переконалася, що це важливий спосіб зробити серйозну роботу цікавою. Сама гра розвиває психологічну гнучкість, розкутість, комуніка-бельність, емоційно- вольовий вплив. Дитина має в грі право на помилку. Спостерігаючи за своїми уч-нями, я побачила, що під час гри виправлення помилки відбувається безболісно, дитина не відчуває ніякого дискомфорту.
« Гра – іскра, що запалює вогник допитливості, зацікавленості та вимагає кон-центрації уваги, напруження їх сил,»- писав В. Сухомлинський. На свої практиці переконалась, що учень, захопившись грою, не помічає того, що засвоює нові знання, запам'ятовує нове, орієнтується в незвичних ситуаціях; поповнює запас поннять, уявлень, розвивається фантазія.
Щоб зацікавити вихованців, я намагаюся знайти активні форми подачі та засвоєння матеріалу. Під час підготовки до уроку продумую, яку створити проб-лемну, мовленнєву, ігрову ситуацію, як мотивувати необхідність опанування цьо-го матеріалу, щоб учні мимоволі активізували пам'ять, мислення на засвоєння знань.
При поясненні нового матеріалу своїм завданням ставлю: чим довше акти- вувати увагу школярів, яка необхідна для засвоєння нового матеріалу. І саме за допомогою ігрових елементів мені вдається протягом тривалого часу втримати їх інтерес до нового.
У своїй роботі переконалась в тому, що ігри, ігрові прийоми можна вико- ристовувати на різних етапах уроку. Проте ігрові технології стихійно не вико- ристовую, завчасно сплановую. Гра має бути організована і цілеспрямована.
Докладаю зусилля, щоб учні засвоїли правила, які організовують пізнавальну діяльність, мають дидактичну, виховну , організаційну функції .Коли я бачу, що мої діти знають правила гри, я маю можливість керувати нею, а також про- цесами пізнавальної діяльності, поведінкою учнів.
Завжди ставлю мету :
• результат проведення гри;
• бажання виграти;
• швидко застосувати необхідні знання, вміння, навички.
Мета активізує роботу, спонукає до активної реакції, мислення, зосередженос- ті.
Під час проведення уроків читання я помітила, що саме гра сприяє розвит- ку в дітей спостережливості, розвитку вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, узагальнювати. Саме завдяки ігровим формам мені вдається залучити навіть пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати дитині відчути успіх, повірити в свої сили.
В першому класі на уроках навчання грамоти я використовую ігри, які пов'язуються з розвитком пізнавальних інтересів школярів, розвивають усне мовлення та їх логічне мислення. Особливої уваги надаю ігровим способам пос-тановки цікавих завдань, які своєю суттю є конструктивними, потребують зіставлення, різних типів комбінацій.
Ігри умовно поділяю на три види.
1. Ігри добукварного періоду.
2. Ігри букварного періоду.
3. Ігри післябукварного періоду.
1. Ігри « Упізнай звук», «Злови звук у слові», «Скільки слів у реченні», «Який звук співає пісеньку», а ще рухливі ігри з логічним наванта- женням «Розірви ланцюг», « День і ніч», гра- драматизація за казкою «Коза- Дереза», інсценізація казки « Ріпка» і ін..
2. Ігри «Впіймай звук», « Озвуч картину», « Хто уважний», «Буква заблукала», «Додай склад», «З'єднай слово з картинкою», «Утворити слово» і ін..
3. Ігри «Розсипані загадки», « Казкова вікторина», «Слідчі», «Склади слово за останніми буквами», «Мікрофон», рольові ігри «Не поми- лись», « Я-поет», ігри – фантазії «Добре – погано», «Зіпсований теле- фон» , загадкові кросворди, «Плутанки», ребуси і ін..
На уроках читання у 2-4 класах постає багато естетичних, моральних та етичних проблем. Прикладаю багато зусиль для того, щоб створити у класі позитивну атмосферу, яка легко створюється за допомогою ігрових технологій.
Колективні ігри здружують дітей, тому що дітям необхідно узгоджувати свої дії, дотримуватись правил.
На уроках читання використовую ігри, які містять елементи змагання. Такі ситуації допомагають формувати в учнів справедливе ставлення і до власних успіхів і до тих , хто програв. У своїй роботі стараюсь не повторювати одні і ті самі ігри, систематично змінюю і ускладнюю, враховуючи засвоєний матеріал й індивідуальні особливості учнів.
Грунтовне засвоєння в школі програмового матеріалу з читання є одним із важливих етапів формування особистості. Важливою умовою успішного навчання є зацікавленість. Відомо, що основні шляхи підвищення ефективності навча-ння і виховання - взаємодія процесів розвитку мислення дитини та формування у неї знань та навичок. На своїй практиці переконалась,що в реалізації цього завдання на особливу увагу засвоює ігрова діяльність. На уроках читання використовую дидактичні ігри, які сприяють позитивному ставленню до навчання, потребують від дітей кмітливості, уваги, учать витримки, виробляють вміння швидко орієнтуватися і знаходити правильні рішення.
Переважно на уроках читання використовую такі ігри:
« Чарівні клітинки», « Ланцюжок», « Рошифруй фразу» , «Дослідники», «Визнач зайве слово», «Слова граються у піжмурки», «Чарівна квіточка», «Спіймай на гачок», «Переплутанки», «Уклади рядки віршів», «З'єднай прислів'я»,а також інтерактивні ігри «Мовне доміно», «Розгадай ребуси», «Лото», «Хто зайвий?», «Переплутались рядки, ти їх швидше віднови!», крім того ігри- конкурси, ігри-фантазії , драматизацію , інсценізацію і ін..
Сьогодні, як ніколи, для нас вчителів є актуальним питання: як зробити урок української мови не тільки продуктивним і результативним, а й цікавим, таким що збереже стійку увагу учнів, сформує бажання вчитись, стійкий інтерес до навчання, адже основною метою даного предмета є забезпечити розвиток умінь і навичок усного мовлення, збагатити словниковий запас ,озна-йомлення з словом, з мовою як об'єктом пізнання. В учнів початкових класів мають сформуватися уявлення про мову і мовлення як найважливіший засіб спілкування між людьми; про звуки, слова, словосполучення слів, речення, текст як найважливіші одиниці мови; зв'язок мови з мисленням; особливості мови у практичному мовленні.
На уроках української мови я використовую мовні ігри. Вони сприяють глибокому і свідомому засвоєнню учнями теоретичного матеріалу, формуванню мовленнєвої діяльності, підвищення грамотності. Це такі ігри як «Пані Крапка», « Ланцюжки», « День – ніч», «Брати», «Не плач, кицюню», « Таблиця-чарівниця», « Решітка», « Веселі слова», « Сканвордики», «Приголосні – двійнята», «Буквоїд», « Сходинки», «Редактор», кросворди, чайнворди, ребуси, загадки, лінгвістичні казки...
Велику кількість дидактичних ігор використовую і на уроках математики. Багато із них запозичила, проте деякі створюю сама.
Традиційно дидактичні ігри на уроках математики виконують такі функції:
• формування математичних понять;
• узагальнення математичних знань.
Специфіка дидактичних ігор полягає в тому, що вони можуть проводитися лише тоді, коли діти вже мають певні знання.
Я намагаюся розвивати не тільки пам'ять, логічне мислення, а й надаю учням можливість глибше вникати в завдання. Головним у моїй роботі з дітьми на уроках математики є розвиток логічного і математичного мислення.
Переконалась в тому, що саме в грі слід шукати приховані можливості для успішного засвоєння учнями математичних ідей, понять, формування необхідних умінь і навичок.
Граючись, мої учні навчаються лічити, розв′язувати задачі, конструювати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити самостійні висновки, обгрунтовувати їх. На уроці математики за допомогою гри мені легко вдається привернути увагу і тривалий час підтримувати в учнів інтерес до тих важливих і складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу не вдається. Наприклад , одноманітне розв'язування прикладів втомлює дітей, в очах з'являється байдужість. Проте розв'язання цих самих прикладів у процесі гри « Хто швидше?», стає для дітей вже захоплюючою, цікавою діяльністю через конкретність поставленої мети в кожного виникає бажання перемогти, не відстати від товаришів, не підвести їх, показати всьому класу, що він вміє, знає.
У процесі роботи переконалась , що систематичне використання гри на математиці підвищує ефективність навчання. Дидактичні ігри добираю відповідно до програми , ставлю при цьому конкретні завдання. Добираючи ігри обов'язково поєдную два елементи – пізнавальний і ігровий. Готуючись до уроку, зазделегідь підготовлюю необхідний дидактичний матеріал, продумую послідовність дій, організацію учнів, тривалість гри, контроль, підведення підсумків і оцінювання.
Ігрові технології пропоную на початку уроку( усна лічба, повторення матеріалу, приведення у систему відомостей...), вони збуджують думку, допомагають зосередитися і виділити основне. Інколи гру використовую як фон для побудови всього уроку. Коли учні стомлюються пропоную рухливі ігри.
У грі завжди беруть участь всі учні,тому стараюсь добирати короткі, посильні, різноманітні ігри.
Перед проведенням гри на будь-якому предметі ознайомлюю учнів із такими правилами:
1. Уважно слухай і запам'ятовуй хід гри, необхідні дії, їх послідовність.
2. Пам'ятай – успіх залежить від чіткого усвідомлення мети, передбаченого результату гри. Дослухай до кінця вказівки вчителя.
3. Уважно слухай відповідь друзів, у разі потреби виправ і доповни його.
4. Додержуй своєї черги, не заважай товаришам, будь дисциплінованим.
5. Якщо неправий-чесно визнай помилку.
6. Не хитруй! Цим ти підводиш друзів, втрачаєш авторитет. Поважають лише чесних, справедливих.
На уроках математики використовую такі ігри:
« Математичне дерево», «Весела лічба», « Мовчанка», «Сходинки», «Чарівна ялинка», «Вагончики», «Лабіринт», «Візерункові кросворди», « Чарівні квадра- ти», «Цифрова абетка», « Телефон», « Знайди пару», « Доміно», «Естафети», « Купи - продай», «Сусіди»; віршовані задачі, задачі – жарти, хвилинки – цікавинки і ін..
При формуванні природничих понять( « Я і Україна»), а також під час занять курсу «Основи здоров'я» використовую такі види ігор:
• дидактичні (« Що було б на землі, якби зникли рослини? тварини? );
• сюжетно-рольові ( «День народження», «Відвідуємо хворого»);
• драматизації («Охайна і неохайна», «Лікар Айболить»);
• комунікативні («Вітання», «Чарівний стілець», «Комплімент»);
• екологічні («Я – дерево», «Живий календар», «Можна - не можна»).
Не забуваю про гру і на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізичної культури, збагачую їх рухливими іграми, українськими народними іграми, фізкультхвилинками, хвилинками радості(«Краплинками води»).
Навчання учнів у початкових класах тісно пов'язане з українським фольклором. Саме через ці перлини народної творчості діти сприймають усе, що їх оточує. Кожен свій урок «прикрашаю» одним із видів фольклору: загадкою, віршем, прислів'ям, приказкою, скоромовкою, піснею, казкою, чистомовкою.
Ігри - одне з найсильніших виховних засобів. Саме в грі виявляються і розвиваються різні сторони дитячої особистості, задовільняються інтелек- туальні та емоційні потреби, складається характер, стосунки з однолітками. За допомогою гри стараюсь сформувати почуття відповідальності; милосер- дя, душевність, естетичні смаки та інші позитивні якості.
За допомогою ігрових прийомів я реалізовую нову вимогу суспільства- намагаюся формувати творчу особистість. Розвиток творчих здібностей дитини передбачає розвиток уяви та гнучкого нестандартного мислення. Творчість здебільшого визначається умінням висловлювати свої почуття, уявлення про оточуючий світ різними способами( створюючи образ, фантазуючи).
Одночасно досвід ігрових і реальних стосунків з приводу гри формує вміння враховувати точку зору інших людей, передбачати їх поведінку і на підставі цього планувати свої подальші дії, йдеться про рефлексивне мислення.
Рефлексія – це здатність аналізувати свої власні дії та співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями, а також з діями інших людей. Саме гра сприяє розвитку рефлексії, адже в грі виникає реальна можливість контролювати виконання дії, що є складовою процесу спілкування.
Найбільші можливості для розвитку рефлексії має рольова гра. Вона допомагає обмірковувати свої вчинки, співставляти їх з діями та переживаннями інших людей.
На практиці переконалась, що саме в ігровій діяльності краще навчати дітей роботі в групі.
Процес адаптації дітей до життя в шкільному колективі проходив більш комфортно та ефективно, якщо використовувала ігрові ситуації.
Кожна гра – це спілкування дитини з дорослими, з іншими дітьми; це шко-ла співпраці, в якій вона вчиться і радіти успіхам друзів, і переживати невдачі.
Доброзичливість,підтримка, дружня атмосфера – лише за такої умови наші ігри принесуть користь для розвитку дитини та формування колективу.
Отже, сучасний навчально-виховний процес неможливо уявити без гри. Са-ме тому я прагну розширити арсенал ігор, що використовую у своїй практиці, але завжди слід пам'ятати, що гра для дитини-це той місточок, яким вона крокує у доросле життя.


Категорія: Методична скринька | Додав: krasota1156 (21.10.2015) | Автор: Сидорук Людмила Василівна E
Переглядів: 755 | Рейтинг: 5.0/1

Схожі матеріали
  • [Коментарi iз соцiальних мереж]
  • [Коментарi за допомогою Порталу]
На пульсі новин!
При використанні авторської картинки цього сайту - активне посилання та розміщення банера -
ОБОВ'ЯЗКОВО!

Початкове навчання
Ми на facebook
Рецепт для мамочек
Реклама
Опитування
Як ви ставитеся до ідеї проведення професійного конкурсу для вчителів з ​​грошовими винагородами?
Всього відповідей: 806

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
Замовити сертифiкат Замовити диплом Правила публікації Частi питання Про Портал Команда Порталу     Всi права захищенi!
    www.nachalka.com.ua © 2008-2012


Хостинг від uCoz

▲ ВГОРУ ▲