Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS
Сторінка 1 з 11
Модератор форуму: РІТА, petichka, АльонаВалеріївна 
Форум » Для освітян » Юридична консультація » Загальні питання (Хто сказав : “Вчитель не маєте права?”)
Загальні питання
Ірина_ВовчукДата: Неділя, 27.03.2011, 15:01 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Сучасна школа зіткнулася з гострою проблемою - все частіше виникають ситуації, коли учні дуже добре знають свої права, забувши при цьому про свої обов’язки, а вчителі, відмінно знаючи свої обов’язки, не мають ніякого уявлення про свої права. Адже всі права та обов’язки вчителів і учнів прописані в чинному законодавстві.
Які ж права має вчитель?
— Права та обов'язки вчителів та учнів визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону.
Ряд обов'язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства також має держава.

Вчителі зобов’язані захищати професійну честь та гідність
Права й обов'язки педагогічних працівників
Згідно з п. 1 статті 55 Закону України „Про освіту” педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
- придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
- одержання службового житла.
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Неділя, 27.03.2011, 15:01 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Взаєморозуміння учнів зобов’язані навчити у школі
Відповідно до статті 56 закону України „Про освіту” педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові
здібностей дітей, учнів, студентів;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
- виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та
природного середовища країни;
- готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.
У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
У cтатті 28 закону України „Про загальну середню освіту” зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України, законом України „Про освіту”, Кодексом законів про працю України, цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України “Про освіту” обов'язками учнів є:
- додержання законодавства, моральних, етичних норм;
- систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
- додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Неділя, 27.03.2011, 15:02 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам передбачено

Згідно з п. 1 статті 57 закону України „Про освіту” держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
- підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
- правовий, соціальний, професійний захист;
- надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла;
- компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;
- призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
- встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;
- виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10
років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
- надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
- виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Неділя, 27.03.2011, 15:05 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Насамкінець хочу також процитувати рекомендації вчителям з кодексу честі вчителя: "Психологічна Газета"/ Курчак О.М./
Права та обов'язки вчителя (передбачені нормами моралі)
Учитель має право:
- на свободу совісті, інформації;
- на вільне висловлювання власних поглядів і переконань відповідно до морально-етичних норм;
- на захист фахової честі та гідності;
- на підвищення кваліфікації;

Обов'язки вчителя (основні моральні якості вчителя)
Бути чесним порядним.
Уникати всього, що може зашкодити власному авторитетові.
Любити своїх учнів, сприяти їхньому інтелектуальному та моральному становленню, у кожному бачити особистість.
Об'єднувати суспільні інтереси з інтересами кожного, щоб турботи колективу стали особистими турботами кожного.
Бути гуманістом. (Гуманізм — ставлення до людини як до вищої цінності на землі.)
Щиро цікавитися справами іншої людини, бути доброзичливим, допомагати порадою, співчувати горю, визнавати право кожного на щастя.
Виховувати в собі доброту, чуйність, сердечність, ввічливість, шляхетність, делікатність, самовідданість, вимогливість до себе.
Любити батьківщину.
Доводити це результатами власної праці.
Мати почуття власної гідності. (Гідність учителя — шанування власних чеснот за поважного ставлення до чеснот навколишніх).
Шанобливо ставитись до учнів, колег, батьків.
Дотримуватись моральних та етичних норм суспільства, свого колективу (Моральність — внутрішні та духовні якості, якими керується людина, етичні норми; правила поведінки, обумовлені якостями. Мораль — моральні норми поведінки, стосунків, а також сама мораль).
Ефективно використовувати науковий потенціал для вирішення освітніх і виховних завдань.
Удосконалювати теоретичні знання та практичні навички педагогічної майстерності, зокрема норм моралі.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Неділя, 27.03.2011, 15:06 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Висновок.
Ми всі добре розуміємо, що такого поняття в юридичному сенсі як „права вчителя” немає. Ідеться про права людини й громадянина для особи, яка працює вчителем (лікарем, інженером, менеджером тощо). Тобто там, де працює вчитель, мають діяти ті ж самі закони, що й для інших громадян, учителі – не якісь виняткові люди.
Сьогодні, на моє переконання, кожен учитель змушений залишатися трохи правозахисником, аби відстоювати свої права. Ясна річ, з таким учителем адміністрації складно працювати, але ж і адміністрації бувають по школах різні: хтось кулаком по столу і в прямому, і в образному сенсі, а хтось таки поважає особистість учителя і підтримує цей дух у колективі.
Успіх учнів - це успіх школи. За цим стоїть наполеглива і щоденна праця вчителів, людей творчих, індивідуальних, сповнених життєвою енергією та оптимізмом. Вчитель це насамперед людина, яка має знайти спільні точки дотику з дітьми, колегами, батьками, тільки тоді буде можливо не помилитися.

Автор: Підготував Олег Жуковський, керівник Центру „ПРАВЮС”


Ірина Вовчук
 
petichkaДата: Середа, 30.03.2011, 15:02 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 229
Награды: 2
Статус: Offline
Офіційний сайт "Профспілка" працівників освіти і науки України.

Петічка
 
petichkaДата: Середа, 30.03.2011, 15:02 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 229
Награды: 2
Статус: Offline
Конфедерація Вільних профсоюзів України
Контактные адреса КСПУ:
Адрес: 03150, ул. Большая Васильковская, 65, Киев-150, Украина.
Тел.: +(38044)227-64-57 +(38044)227-64-57 , 227-33-38; тел./факс: 227-72-83
Адреса Конфедерации Свобоных профсоюзов Украины


Петічка
 
petichkaДата: Середа, 30.03.2011, 15:03 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 229
Награды: 2
Статус: Offline
Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. Розділ "Юридичні консультації"
В цьому розділі дуже багато корисної інформації.


Петічка
 
РогожинськаДата: Понеділок, 22.10.2012, 10:13 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 303
Награды: 2
Статус: Offline
Посадова інструкція вчителя початкових класів. Див. у прикріпленому файлі.
Прикрепления: 5187789.doc(38Kb)
 
Форум » Для освітян » Юридична консультація » Загальні питання (Хто сказав : “Вчитель не маєте права?”)
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Замовити сертифiкат Замовити диплом Правила публікації Частi питання Про Портал Команда Порталу     Всi права захищенi!
    www.nachalka.com.ua © 2008-2012


Хостинг від uCoz

▲ ВГОРУ ▲